Logowanie

Nawigacja

w Starachowicach

INFORMACJA

   Komunikat dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów i wychowanów SOSW w Starachowicach

 

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych – zgodnie z Państwa potrzebami – organizujemy zajęcia opiekuńcze dla dzieci i młodzieży. Dyspozycja nauczycieli zgodnie z grafikiem – w sytuacji pilnej potrzeby zorganizowania dodatkowej opieki dla dziecka prosimy o kontakt telefoniczny: 41 274-71-73 lub poprzez wychowawcę klasy.