Strona główna

...

Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań,

organizacje uczniowskie w SOSW w Starachowicach

             rok szkolny 2021/2022

(szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej na parterze oraz udzielają ich nauczyciele prowadzący)

 

 

Samorząd Wychowanków

op. K. Rajkowska-Stachowicz, W. Cieśla, S. Dybowska

42 Drużyna Harcerska  NS

op. J. Sobiecki, A. Plewińska

SKS

op. A. Góra, T. Sionek

Koło Patriotyczne

op. M. Bonio

Zespół Świętokrzyskie nutki

op. W. Pociecha

Z Ekologia na Ty

op. A. Plewińska

Koło logopedyczne

op. K. Drużdż

 

 

 

 

 

G R U P Y    W Y C H O W A W C Z E:

 

 

Koło Miłośnicy gier planszowych

op. I. Słowińska

 

 

Koło literackie

op. A. Plewińska

 

 

Koło językowe

op. S. Dybowska

 

 

Zajęcia w Państwowym Ognisku Plastycznym

op. K. Rożek

 

 

Zajęcia profilaktyczne

op. M. Socha

 

 

Koło kosmetyczne

op. M. Socha

 

 

Koło Majsterkowicza 

op. W. Pociecha

 

 

Koło sportowe

op. A. Plewińska, J. Sobiecki

 

 

 

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie