Strona główna

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny

 

1.              Nazwa szkoły/placówki:    SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

                                                            W STARACHOWICACH UL. STASZICA 16

2.              Imię i nazwisko Dyrektora:   KOWALCZYK ELŻBIETA

3.              Imię i nazwisko koordynatora merytorycznego  RACZYŃSKA GRAŻYNA

 

Organizacja punktu

 

1.       Dni, godziny:                  Poniedziałek godz 15.00-17.00

                                        (w razie potrzeb klient zmiana konsultacji)

2.       Kontakt telefoniczny, e-mailowy, strona www konsultacji).

                                           nr. tel. : 41 274 71 73, 41 274 55 05

                                           e-mail:  soswstce@pro.onet.pl

                                           www.sosw.starachowice.pl

3.  Formy konsultacji:

- Porady dla nauczycieli i rodziców  w zakresie diagnozy, metod i form pracy z dziećmi.       

- Porady dla dyrektorów i nauczycieli specjalistów w ramach podstaw  prawnych funkcjonowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach.

 - Umożliwienie uczestnictwa w zajęciach otwartych, dobre praktyki. Prezentacja stosowanych w SOSW specjalistycznych metod i form pracy.

4.Adresaci:   

Popularyzacja punktu odbywa się poprzez przesłanie komunikatu do szkół Powiatu Starachowickiego. W celu usalen ia potrzeb Dyrektorów proponujemy zorganizawanie warsztatów dla chętnych Dyrektorów.        

 

Obszary udzielanych konsultacji

Konsultacje dotyczyć będą niepełnosprawności intelektualnej,zaburzeń ze spektrum autyzmu.Konsultacji udzielać będą nauczyciele specjalisci z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, terapii pedagogicznej, EEG-Biofeedback.

Punkt będzie funkcjonować we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starachowicach oraz Szkołą Podstawową w Wielkiej Wsi.

 

Harmonogram konsultacji ze specjalistami w 2019r.:

11.02.19 – doradca zawodowy, logopeda, korekta wad postawy

18.02.19 – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog,

25.02.19 – logopeda

04.03.19 - oligofrenopedagog

11.03.19 – oligofrenopedagog, Biofeedback

18.03.19 – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

25.03.19 – logopeda, terapeuta pedagogiczny

01.04.19 – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

08.04.19 – oligofrenopedagog, logopeda

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie