Strona główna

Plan pracy pedagogicznej 2020/21

 

Plan zajęć Szkoły Podstawowej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

 

Blok lekcyjny

Moćko

Grudniewska

Kuźdub

Rajkowska

Poniedziałek

 Poniedziałek

 Poniedziałek

 Poniedziałek

 Poniedziałęk

08:00 - 08:45

e wczes

wdż

mat

biol KL VII/ed bez kl. VIII

08:50 - 09:35

e wczes

mat

j ang

biol

09:40 - 10:25

e wczes

biol kl. V

zaj z wych

mat

10:30 - 11:15

religia

religia

plastyka

j pol

11:30 - 12:15

rew3

j pol

biol

wf

12:30 - 13:15

rew2

rew2

rew/rew1

chem

13:20 - 14:05

 

rew2

rew/rew1

inform

14:10 - 14:55

 

rew2

rew

 

15:00 - 15:45

 

 

 

 

Wtorek

 Wtorek

 Wtorek

 Wtorek

 Wtorek

08:00 - 08:45

e wczes

religia

wf

mat

08:50 - 09:35

e wczes

hist kl. /rew3

wf

religia

09:40 - 10:25

e wczes

mat

hist

j pol

10:30 - 11:15

e wczes

j ang

inform

chem

11:30 - 12:15

j ang

inform

tech

fiz

12:30 - 13:15

rew2

tech

zaj, pozal

wf

13:20 - 14:05

rew4

zaj pozal

rew1

wf

14:10 - 14:55

 

 

rew

plast kl VII /wos KL VIII

15:00 - 15:45

 

 

 

rew1/rew2

Środa

 Środa

 Środa

 Środa

 Środa

08:00 - 08:45

religia

mat

wdż

fiz

08:50 - 09:35

e wczes

j pol

mat

j ang

09:40 - 10:25

e wczes

j ang

j pol

mat

10:30 - 11:15

e wczes

plastyka

j pol

geogr kl. VII  /rew

11:30 - 12:15

e wczes

zaj wych

hist

muz kl.VII /rew1

12:30 - 13:15

zaj pozal

wf

wf

wos KL. VIII/rew1

13:20 - 14:05

rew1

wf

wf

hist

14:10 - 14:55

 

hist kl V

rew

wf

15:00 - 15:45

 

 

 

rew2

Czwartek

 Czwartek

Czwartek 

Czwartek 

Czwartek 

08:00 - 08:45

e wczes

wf

religia

mat

08:50 - 09:35

e wczes

wf

j pol

religia

09:40 - 10:25

e wczes

j pol

mat

j ang

10:30 - 11:15

e wczes

j pol

j ang

j pol

11:30 - 12:15

j ang

przyr kl. IV/geogr kl. V

j pol

tech

12:30 - 13:15

rew3/rew4

j. ang

geogr

tech

13:20 - 14:05

 

rew2

rew

rew1

14:10 - 14:55

 

rew2/rew1

rew

d zaw/wdż

15:00 - 15:45

 

 

 

rew2

Piątek

Piątek

Piątek

Piatek

Piątek

08:00 - 08:45

e wczes

hist

religia

rew

08:50 - 09:35

e wczes

j pol

mat

hist

09:40 - 10:25

e wczes

mat

j pol

zaj wych

10:30 - 11:15

rew3/rew4

muz

j ang

geogr

11:30 - 12:15

rew4/rew3

przyr kl. IV/rew2

muzyka

j ang

12:30 - 13:15

rew2

rew1/rew2

rew

j pol

13:20 - 14:05

 

rew1

rew

j pol

14:10 - 14:55

 

rew2

 

rew2

15:00 - 15:45

 

 

 

rew1/rew2

 

Plan zajęć Szkoły Podstawowej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym

 

Blok lekcyjny

Szczęsna

Tomczyk

Sowula

Łącka

Nitychoruk

Sokół

Węcek

Poniedziałek  

 Poniedziałek

Poniedziałek 

Poniedziałek

Poniedziałek 

 Poniedziałek

 Poniedziałek

 Poniedziałek

08:00 - 08:45

rew3

fun osob

fun osob

fun osob

rew2

fun osob

rew1

08:50 - 09:35

fun osob

z roz krea

z roz krea

z roz krea

rew2

wf

rew1

09:40 - 10:25

z roz krea

z roz krea

z roz krea

z roz krea

fun osob

wf

fun osob

10:30 - 11:15

z roz krea

z roz krea

z roz krea

zaj krea1

z roz krea

fun osob

fun osob

11:30 - 12:15

z roz krea

z roz krea

wf

wf

zaj krea1

z roz krea

z roz krea

12:30 - 13:15

 

zaj pozal kl. III/rew2

wf

rew/rew1

wf

z roz krea

z roz krea

13:20 - 14:05

 

 

rew1

rew/rew1

wf

religia

wf

14:10 - 14:55

 

 

rew1

rew1

 

rew2/rew

wf

15:00 - 15:45

 

 

 

 

 

rew1/rew2

 

Wtorek

 Wtorek

Wtorek 

 Wtorek

 Wtorek

 Wtorek

 Wtorek

 Wtorek

08:00 - 08:45

fun osob

z roz krea

fun osob

fun osob

zaj krea1

rew3

religia

08:50 - 09:35

z roz kom

z roz krea

z roz krea

z roz krea

zaj krea1

fun osob

fun osob

09:40 - 10:25

z roz kom

wf kl IV

religia

religia

zaj krea1

z roz kom

z roz kom

10:30 - 11:15

religia

fun osob kl. IV/rew1

z roz krea

zaj krea1

zaj krea1

z roz kom

z roz kom

11:30 - 12:15

wf

fun osob

z roz krea

rew/rew2

religia

z roz krea

zaj krea1

12:30 - 13:15

rew/rew2

religia

z roz krea

rew/rew2

fun osob

z roz krea

zaj krea1

13:20 - 14:05

 

rew

rew2

 

z roz kom

 

rew1

14:10 - 14:55

 

 

rew1

 

z roz krea

 

 

Środa

 Środa

Środa 

 Środa

 Środa

 Środa

 Środa

 Środa

08:00 - 08:45

rew1

fun osob

rew1

fun osob

rew2

z roz krea

rew1

08:50 - 09:35

rew1/rew2

z roz krea

religia

fun osob

rew2

z roz krea

zaj, pozal

09:40 - 10:25

fun osob kl. II/rew2

z roz kom

fun osob

z roz krea

fun osob

z roz krea

fun osob

10:30 - 11:15

z roz krea

z roz kom

z roz krea

z roz krea

z roz kom

wf

z roz krea

11:30 - 12:15

z roz krea

rew

z roz krea

religia

zaj krea1

wf

z roz krea

12:30 - 13:15

 

rew2/rew

rew2

zaj krea1

zaj krea1

fun osob

rew1

13:20 - 14:05

 

 

rew

 

rew/rew1

rew

rew1/rew

14:10 - 14:55

 

 

 

 

 

rew2

rew

Czwartek

 Czwartek

Czwartek 

 Czwartek

 Czwartek

 Czwartek

 Czwartek

 Czwartek

08:00 - 08:45

z roz krea

fun osob

z roz krea

fun osob

rew2

z roz krea

religia

08:50 - 09:35

z roz krea

z roz krea

z roz krea

z roz krea

fun osob

z roz krea

wf

09:40 - 10:25

fun osob

z roz krea

z roz krea

wf

fun osob

z roz krea

wf

10:30 - 11:15

wf

wf

z roz krea

z roz kom

z roz krea

fun osob

fun osob

11:30 - 12:15

wf

wf

fun osob

z roz kom

zaj krea1

rew2/rew

z roz krea

12:30 - 13:15

rew

rew1

wf

rew1

rew

zaj, pozal

z roz krea

13:20 - 14:05

zaj, pozal

rew 1

rew

 

rew1

rew1

zaj krea1

14:10 - 14:55

 

 

 

 

 

 

zaj krea1

Piątek

 Piątek

 Piątek

 Piątek

 Piątek

 Piątek

 Piątek

 Piątek

08:00 - 08:45

rew

fun osob

fun osob

fun osob

rew2

z roz krea

rew1

08:50 - 09:35

rew

z roz krea

fun osob

z roz krea

fun osob

z roz krea

rew1

09:40 - 10:25

religia

z roz krea kl. IV/rew

z roz kom

z roz krea

z roz krea

z roz krea

zaj krea1

10:30 - 11:15

fun osob

z roz krea kl. IV/rew

z roz kom

wf

religia

religia

zaj krea1

11:30 - 12:15

z roz krea

religia

wf

wf

wf

z roz krea

zaj krea1

12:30 - 13:15

z roz krea

wf

rew

zaj krea1

wf

fun osob

fun osob

13:20 - 14:05

z roz krea

 

rew

zaj krea1

zaj krea1

fun osob

fun osob

14:10 - 14:55

 

 

 

 

 

 

z roz krea

 

Plan zajęć Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

Blok lekcyjny Dudkiewicz Tymińska Wiecha Żurowska
Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek Poniedziałek
08:00 - 08:45 pdp1 fun osob pdp fun osob
08:50 - 09:35 pdp1 pdp fun osob fun osob
09:40 - 10:25 pdp1 pdp fun osob pdp
10:30 - 11:15 fun osob pdp z kszt kre pdp
11:30 - 12:15 fun osob religia wf religia
12:30 - 13:15 religia z roz kom wf pdp
13:20 - 14:05 wf z roz kom rew1/rew pdp
14:10 - 14:55 rew2 rew1   rew/rew1
15:00 - 15:45 rew zaj, pozal   rew3
15:50 - 16:35        
Wtorek Wtorek Wtorek Wtorek Wtorek
08:00 - 08:45 pdp1 pdp1 zaj, pozal pdp
08:50 - 09:35 pdp1 pdp1 religia pdp
09:40 - 10:25 pdp1 pdp1 fun osob pdp
10:30 - 11:15 z roz kom pdp1 pdp pdp
11:30 - 12:15 fun osob wf pdp z roz kom
12:30 - 13:15 pdp fun osob pdp z kszt kre
13:20 - 14:05 pdp pdp pdp fun osob
14:10 - 14:55 pdp pdp kl. II/rew pdp wf
15:00 - 15:45 wf   rew/rew1  
15:50 - 16:35        
Środa Środa Środa Środa Środa
08:00 - 08:45 fun osob fun osob fun osob fun osob
08:50 - 09:35 pdp pdp pdp z kszt kre
09:40 - 10:25 pdp pdp pdp z kszt kre
10:30 - 11:15 pdp pdp pdp1 kl. III/rew kl. I pdp
11:30 - 12:15 z roz krea wf pdp1 pdp
12:30 - 13:15 z roz krea wf pdp1 pdp
13:20 - 14:05 zaj, pozal religia pdp1 wf
14:10 - 14:55 rew2 rew1/rew2 z kszt kre wf
15:00 - 15:45 rew rew1 rew/rew1 rew2
15:50 - 16:35        
Czwartek Czwartek Czwartek czwartek Czwartek
08:00 - 08:45 z roz krea fun osob pdp z kszt kre
08:50 - 09:35 z roz krea fun osob religia fun osob
09:40 - 10:25 z roz kom pdp pdp z roz kom
10:30 - 11:15 fun osob pdp1 pdp pdp
11:30 - 12:15 pdp pdp1 fun osob kl. II/rew pdp
12:30 - 13:15 pdp z kszt kre wf pdp
13:20 - 14:05 pdp z kszt kre z kszt kre pdp
14:10 - 14:55 wf rew/rew1 rew2 rew2/rew1
15:00 - 15:45 rew/rew2   rew1 zaj, pozal
15:50 - 16:35        
Piątek Piątek Piątek Piatek Piątek
08:00 - 08:45 rew1 fun osob fun osob religia
08:50 - 09:35 religia pdp pdp pdp
09:40 - 10:25 fun osob pdp pdp pdp
10:30 - 11:15 pdp pdp z roz kom pdp
11:30 - 12:15 pdp pdp z roz kom pdp
12:30 - 13:15 pdp z kszt kre pdp1 pdp1 kl. III /rew1
13:20 - 14:05 rew2 z kszt kre pdp1 fun osob kl.II/rew1
14:10 - 14:55 rew rew1/rew2 pdp1 rew2
15:00 - 15:45 rew rew1 z kszt kre rew2
15:50 - 16:35        

 

Plan zajęć Szkoły Branżowej I Stopnia

 

Blok lekcyjny Głowacka Michnowska Haba
Poniedziałek      
08:00 - 08:45 zaj prakt wos kl III j ang
08:50 - 09:35 zaj prakt hist kl II/rew1 przedsięb
09:40 - 10:25 zaj prakt przedsięb kl II/rew II fiz
10:30 - 11:15 zaj prakt wyp i zas biol
11:30 - 12:15 zaj prakt podst żyw bezp wyk p
12:30 - 13:15 biol kl. II P/rew2 religia zaj wych
13:20 - 14:05 j pol wdż rew1
14:10 - 14:55 religia zaj, pozal wf
15:00 - 15:45   rew  
15:50 - 16:35      
Wtorek      
08:00 - 08:45   zaj prakt ed bez
08:50 - 09:35 zaj, pozal zaj prakt mat
09:40 - 10:25 j ang zaj prakt inform
10:30 - 11:15 mat kl. II P/rew1 zaj prakt hist
11:30 - 12:15 tech gastr zaj prakt j pol
12:30 - 13:15 fiz kl. II P zaj prakt kl. III/rew3 wf
13:20 - 14:05 rew/rew2 tech gastr kl.III rew1
14:10 - 14:55 rew2/rew tech gastr rew1
15:00 - 15:45     rew3
15:50 - 16:35     rew3
Środa      
08:00 - 08:45 zaj prakt   rew/rew1
08:50 - 09:35 zaj prakt rew/rew1 rew/rew1
09:40 - 10:25 zaj prakt j pol  prace pom
10:30 - 11:15 zaj prakt j ang kl. II mat
11:30 - 12:15 zaj prakt mat zaj prakt
12:30 - 13:15 wyp i zas religia zaj prakt
13:20 - 14:05 wyp i zas przedsięb kl. II zaj prakt
14:10 - 14:55 przedsięb kl. II prow dział kl. II zaj prakt
15:00 - 15:45 wf/wf1 wf  
15:50 - 16:35      
Czwartek      
08:00 - 08:45 j ang zaj prakt zaj pozal
08:50 - 09:35 mat zaj prakt bezp wyk p
09:40 - 10:25 religia zaj prakt prace pom
10:30 - 11:15 podst żyw zaj prakt religia
11:30 - 12:15 prow dział zaj prakt j pol
12:30 - 13:15 tech gastr zaj prakt kl. III/rew3 przedsięb
13:20 - 14:05 przedsięb kl. II/rew1 tech gastr wf
14:10 - 14:55 rew1 tech gastr rew2
15:00 - 15:45 rew2    
15:50 - 16:35 rew2    
Piątek      
08:00 - 08:45 wf1/wf wf zaj prakt
08:50 - 09:35 wf1/wf wf zaj prakt
09:40 - 10:25 zaj wych j ang zaj prakt
10:30 - 11:15 j pol zaj wych zaj prakt
11:30 - 12:15 podst żyw j pol kl. II/rew religia
12:30 - 13:15 hist podst żyw j. ang
13:20 - 14:05 tech gastr rew/z ang kl 3 wdż
14:10 - 14:55 d zaw/wdż wyp i zas kl. II/rew  
15:00 - 15:45   d zaw kl II  
15:50 - 16:35      

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie