Strona główna

.

Plan Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starachowicach

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

DZIAŁANIA OGÓLNE

LP.

Rodzaj Przedsięwzięcia

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Realizator

Uczestnicy

Termin realizacji

Uwagi

1

Zapoznanie  Rady Pedagogicznej ze Szkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego

Prelekcja

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Rada pedagogiczna

Sierpień/ wrzesień

 

2

Zapoznanie rodziców ze Szkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego

Mini wykład

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca, wychowawcy

Rodzice

Wrzesień

 

3

Odkrywanie zdolności i umiejętności ucznia

Udział w konkursach plastycznych szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich, zaangażowanie do przygotowania Jasełek  i spotkania podczas wigilii klasowej,  różnych występów i przedstawień

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Samorząd szkolny, wychowawca internatu, rodzice, polonista, wychowawca klasy, nauczyciele

Uczniowie klas

I –III,  IV- VIII Szkoła Podstawowa

 

Uczniowie klas szkoły branżowej, zawodowej i przyspasabiających do pracy

Cały rok szkolny

 

4

Wycieczki zawodoznawcze

Wycieczki

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Uczniowie szkół funkcjonujących w SOSW

Cały rok szkolny

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

LP.

Rodzaj Przedsięwzięcia

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Realizator

Uczestnicy

Termin realizacji

Uwagi

 

Edukacja wczesnoszkolna klasy II-III

5

Mam swoje mocne strony.

pogadanka

 

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Wychowawca klasy

Klasa II-III

Wrzesień

 

6

Prognozowanie pogody- „ Wywiad z panią meteorolog”.

Rozmowa

Praca z tekstem

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Wychowawca klasy

Klasa II-III

Październik

 

7

Smakołyki z drzewa- „ W sadzie”- praca sadownika.

Pogadanka

Praca z tekstem

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Wychowawca klasy

Klasa II-III

Październik

 

8

„ Ludzie listy piszą”- wyjście na pocztę.

Wycieczka

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Wychowawca klasy

Klasa II-III

Listopad

 

9

„Od ziarenka do bochenka”-praca piekarza.

Pogadanka

Film edukacyjny

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Wychowawca klasy

Klasa II-III

Listopad

 

10

„Gdyby zabrakło…”- praca górnika. Wykorzystanie węgla w naszym życiu.

Pogadanka

Zajęcia praktyczne

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Wychowawca klasy

Klasa II-III

Grudzień

 

11

„Moje zainteresowania i hobby”- kim chciałbym być w przyszłości?

Pokaz

Zabawy tematyczne

Drama

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Wychowawca klasy

Klasa II-III

Styczeń

 

12

„Gdzie pracują moi rodzice?-  różnorodność zawodów wykonywanych przez dorosłych.

Pokaz

Rozmowa

Wywiad

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Wychowawca klasy

Klasa II-III

Luty

 

13

„Wybiorę się do kina”-wszyscy ludzie reżysera- zawody związane z produkcją filmu.

Film edukacyjny

Pogadanka

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy, nauczyciele

Wychowawca klasy

Klasa II-III

Marzec

 

Zajęcia z wychowawcą

14

Czym jest dla nas praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka

Pogadanka

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy

M. Grudniewska

Klasa IV-V

Grudzień

 

15

Jak korzystamy z różnych źródeł wiedzy?

Lekcja z wykorzystaniem różnych źródeł informacji w bibliotece szkolnej

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, wychowawca klasy

M. Grudniewska,

bibliotekarka

Klasa IV-V

Marzec

 

16

Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieci

Pogadanka, elementy wywiadu

Dyrektor szkoły,

Wychowawca klasy,

S. Kuźdub

Klasa VI

Październik

 

17

Osiągam w życiu sukcesy

Pogadanka, zabawy

Dyrektor szkoły,

Wychowawca klasy, Doradca Zawodowy

S. Kuźdub

Klasa VI

Styczeń

 

18

Chodzę do szkoły

Burza mózgów, praca z tekstem

Dyrektor szkoły,

Wychowawca klasy

S. Kuźdub

Klasa VI

Kwiecień

 

19

Chcę poznać siebie- moje wady i zalety

Zabawy integracyjne

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy,

S. Kuźdub

Klasa VI

Maj

 

20

Poznajemy siebie. Nasze zainteresowania i hobby.

Zięcia integracyjne

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

 K. Rajkowska - Stachowicz

Klasa VII-VIII

Wrzesień

 

 

21

Każdy z nas jest wyjątkowy.

Prezentacja osiągnięć uczniów (dyplomów, prac plastycznych)

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, doradca zawodowy

K. Rajkowska - Stachowicz

Klasa VII-VIII

Wrzesień

 

22

Rozpoznaję i wyrażam swoje uczucia i emocje

Ćwiczenia grupowe

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

K. Rajkowska - Stachowicz

Klasa VII-VIII

Listopad

 

23

Asertywność- ważna umiejętność

Organizowanie pomocy koleżeńskiej

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, Doradca Zawodowy

K. Rajkowska - Stachowicz

Klasa VII-VIII

Styczeń

 

24

Jak wygrać ze stresem?

Techniki relaksacyjne

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

K. Rajkowska - Stachowicz

Klasa VII-VIII

Luty

 

 

25

Moja droga do sukcesu. Świadomość swoich mocnych stron.

Wspieranie inicjatyw młodzieży

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, doradca zawodowy

K. Rajkowska - Stachowicz

Klasa VII-VIII

Luty

 

26

Umiem spędzać czas wolny w sposób aktywny.

Prezentacja i omówienie pomysłów.

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

K. Rajkowska - Stachowicz

Klasa VII-VIII

Marzec

 

27

Jak radzić sobie z konfliktami?

Drama

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, pielęgniarka

K. Rajkowska - Stachowicz

Klasa VII-VIII

Marzec

 

28

Moje zainteresowania

Ankieta

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

K. Rajkowska - Stachowicz

Klasa VII-VIII

Kwiecień

 

Matematyka

29

Zamiana jednostek

Przedmiotowa forma ćwiczenia

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu A. Michnowska

Klasa V

Marzec

 

30

Miara wagi  i pieniądze

Ćwiczenia przedmiotowe zadania praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu  A. Michnowska

Klasa V

Marzec

 

31

Tabele

Zadania praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu A. Michnowska

Klasa VI

Marzec

 

32

Diagramy i wykresy

Zadania praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu A. Michnowska

Klasa VI

Marzec

 

 

Język angielski

33

Dane osobowe

Dialogi w parach

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasy IV-VIII

Wrzesień

 

34

Poznajemy zawody

Praca w grupach

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasy IV-VIII

Wrzesień

 

35

Zainteresowania

Dialogi w parach

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasy IV-VIII

Wrzesień

 

 

Wiedza o społeczeństwie

36

Komunikacja i autoprezentacja

dyskusja (dyskusja panelowa), debata (debata za i przeciw), ,,burza mózgów”.

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu M. Bonio

Klasa VIII

Wrzesień

 

37

Edukacja i praca

wykorzystanie technologii informacyjnej, ,,burza mózgów”, metoda ,,kuli śnieżnej”, port folio, mapa mentalna, ,,drzewo decyzyjne”, wycieczka edukacyjna wirtualna.

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu  M. Bonio

Klasa VIII

Wrzesień

 

38

Ekonomia na co dzień

wykorzystanie technologii informacyjnej, ,,burza mózgów”, metoda ,,kuli śnieżnej”, port folio, mapa mentalna, ,,drzewo decyzyjne”

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu  M. Bonio

Klasa VIII

Październik

 

 

Język polski

39

Prezentacja i autoprezentacja

prezentacja filmów i ilustracji, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa VII

Marzec

 

40

Jak napisać podanie?

wykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa VIII

Luty

 

41

Życiorys i CV

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa VIII

Marzec

 

42

List motywacyjny

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa VIII

Marzec

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

43

Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy

pogadanka , el . wykładu

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa VIII

Grudzień

 

44

Pomoc osobie nieprzytomnej

pogadanka

Pokaz, instruktaż

ćw. praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa VIII

Styczeń

 

45

Zdrowie jako wartość

Pogadanka, burza mózgów

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa VIII

Czerwiec

 

Wychowanie fizyczne

46

Znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym rodzicami, rówieśnikami tej samej i odmiennej płci

Poznanie zasad ferplay,  ćwiczenie umiejętności interpersonalne

Dyrektor szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego

Klasy VI,VII, VIII

Listopad

 

47

Kryteria oceny własnej oceny sprawności fizycznej

Test sprawności

Dyrektor szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego

Klasy  VI,VII, VIII

Grudzień

 

48

Moje mocne strony, budowanie poczucia własnej wartości – planowanie  sposobu rozwoju oraz budowanie świadomości słabych stron, nad którymi należy pracować

Różne ćwiczenia i zawody sportowe- wskazywanie  uczniom ich umiejętności oraz konieczności pracowania nad słabszymi strefami

Dyrektor szkoły. Nauczyciel  wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego

Klasy  VI,VII, VIII

Styczeń

 

49

Znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym rodzicami, rówieśnikami tej samej i odmiennej płci

Pogadanka dyskusja

Dyrektor szkoły. Nauczyciel  wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego

Klasy  VI,VII, VIII

Luty

 

 

Doradztwo zawodowe

50

Wszyscy jesteśmy zdolni!

Dyskusja, ćwiczenia grupowe, test do wyboru

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Wrzesień

 

 

Mam marzenia

Opowiadanie, mini wykład, rozmowa kierowana, metoda problemowa

 

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Wrzesień

 

51

Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej

 

Dyskusja, ćwiczenia grupowe

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Wrzesień

 

52

Umiejętności a zawód

Ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Październik

 

53

Przygotowanie gazetki ściennej związanej z OTOK ,, Kucharz- Pasja, profesja, powołanie”

Gazetka ścienna

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Październik

 

54

Moje umiejętności

Kolaż, plakat

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Październik

 

55

Czym się interesuję

Dyskusja, ćwiczenia grupowe

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Listopad

 

56

Wiem jaki jestem

Rozmowa kierowana, prezentacja na forum grupy, mini wykład

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Listopad

 

57

Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

Dyskusja problemowa

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Listopad

 

58

Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa

Dyskusja, ćwiczenia grupowe

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Grudzień

 

59

Ja i moje emocje

 

Metoda sytuacyjna, metoda zajęć praktycznych, metoda inscenizacji

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Grudzień

 

60

Zawody w moim najbliższym otoczeniu

Ćwiczenia grupowe, dyskusja

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Grudzień

 

61

Od elektryka do kierownika

Odwrócona lekcja, dyskusja

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Styczeń

 

62

Mam ciekawe zainteresowania

Metoda przypadków z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Styczeń

 

63

Kompetencje na rynku pracy.

Dyskusja, ćwiczenia grupowe, mini wykład

Dyrektor szkoły, doradca zawodowy

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy VII-VIII

Styczeń

 

64

Doradztwo zawodowe  realizowane w zespołach edukacyjno – terapeutycznych realizowane jest według rozkładów pracy nauczycieli, ośrodków tygodniowych i dziennych.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego obejmują poznawanie zawodów, instytucji użyteczności publicznych, kształtowania właściwych postaw oraz umiejętności

 zachowania. Za realizację tematyki z zakresu doradztwa zawodowego odpowiedzialni  są wychowawcy klas.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

LP.

Rodzaj Przedsięwzięcia

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Realizator

Uczestnicy

Termin realizacji

Uwagi

 

Zajęcia z wychowawcą

65

Moje zainteresowania, uzdolnienia, możliwości

 

Test

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowy

Wychowawca klasy, R. Głowacka

Klasa I branżowa

Styczeń

 

66

Kultura zachowania Się w różnych sytuacjach.

 

Ćwiczenia praktyczne, prowadzenie dialogów, scenki sytuacyjne

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy,

Wychowawca klasy,  R. Głowacka

Klasa I branżowa

Marzec

 

67

 

Co to znaczy być asertywnym?

 

Wykład, dyskusja ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowy

Wychowawca klasy, R. Głowacka   

Klasa I branżowa

Kwiecień

 

68

Zawód o jakim marzę

Pogadanka, rozmowa, dyskusja

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowy

Wychowawca klasy,  R. Głowacka

Klasa I branżowa

Kwiecień

 

69

Poznanie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych.

 

Pogadanka, dyskusja

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowy

Wychowawca klasy,  R. Głowacka

Klasa I branżowa

Czerwiec

 

70

Metody szukania ofert pracy w zawodzie kucharz

Dyskusja ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowy

Wychowawca klasy, R. Głowacka 

Klasa I branżowa

Czerwiec

 

71

Moje marzenia zawodowe

Pogadanka

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy,

Wychowawca klasy A. Michnowska

Klasa II – III branżowa

Październik

 

72

Przygotowuję się do zaprezentowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Wykład, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowy

Wychowawca klasy  A. Michnowska

Klasa II – III branżowa

Kwiecień

 

73

Jakie dokumenty należy przygotować przed podjęciem pracy?

Pogadanka

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowy

Wychowawca klasy  A. Michnowska

Klasa II – III branżowa

Kwiecień

 

74

Moje plany na przyszłość

Samodzielne wypowiedzi uczniów

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowy

Wychowawca klasy A. Michnowska

Klasa II – III branżowa

Kwiecień

 

75

Europa ogromny rynek pracy

Wyszukiwanie informacji w różnych środkach przekazu: internet, prasa, radio

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowy

Wychowawca klasy A. Michnowska

Klasa II – III branżowa

Maj

 

76

Rynek pracy w naszym regionie

Samodzielne wyszukiwanie informacji w różnych środkach przekazu: internet, prasa, radio

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, doradca zawodowy

Wychowawca klasy  A. Michnowska

Klasa II – III branżowa

Czerwiec

 

 

Język angielski

77

Dane osobowe

Dialog w parach

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II i III branżowa

Listopad

 

78

Poznajemy zawody

Praca w grupach

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II i III branżowa

Listopad

 

79

Zainteresowania

Dialog w parach

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II i III branżowa

Listopad

 

80

Redagowanie CV

Praca indywidualna

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II i III branżowa

Marzec

 

81

List motywacyjny

Praca indywidualna

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II i III branżowa

Marzec

 

82

Kwestionariusz osobowy

Praca indywidualna

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II i III branżowa

Kwiecień

 

83

Formularz aplikacyjny w sprawie pracy

Praca indywidualna

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II i III branżowa

Kwiecień

 

84

Rozmowa kwalifikacyjna

Praca w parach i grupach

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II i III branżowa

Maj

 

85

Technika pisania e-mail

Praca indywidualna

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II i III branżowa

Listopad

 

86

Plany na przyszłość

Praca indywidualna

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II i III branżowa

Czerwiec

 

 

Język polski

87

Kultura języka w zawodzie

Pogadanka, ćwiczenia praktyczne, prezentacja.

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Gembski

Klasa I branżowa

Luty

 

88

List motywacyjny

Pogadanka, ćwiczenia praktyczne, prezentacja

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Gembski

Klasa I branżowa

Maj

 

89

Umiejętność prowadzenia rozmowy

Pogadanka, ćwiczenia praktyczne, prezentacja, elementy dyskusji

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Gembski

Klasa II branżowa

Luty

 

90

Rozmowa Kwalifikacyjna

Pogadanka, ćwiczenia praktyczne, prezentacja, elementy dyskusji

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Gembski

Klasa II branżowa

Luty

 

91

Tworzenie tekstu pisanego. Życiorys i podanie

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu,  M. Gembski

Klasa II- III branżowa

Październik

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

92

Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego

Pogadanka, elementy dyskusji, film edukacyjny

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II branżowa i ZSZ

Listopad

 

93

Zagrożenia zdrowia  i życia

Pr. z książka, pogadanka, ćw. praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II branżowa i ZSZ

Marzec

 

94

Choroby cywilizacyjne

rozmowa kierowana, praca z książka, el. wykładu

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu

Klasa I,  II branżowa i ZSZ

Czerwiec

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

95

Kim jest osoba przedsiębiorcza?

Burza mózgów, pogadanka

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Wrzesień

 

96

Moje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje

Dyskusja problemowa, ćwiczenia grupowe

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Wrzesień

 

97

Komunikacja interpersonalna

Elementy dramy praktycznego działania

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Wrzesień

 

98

Konsument, czyli „król rynku”

Burza mózgów, pogadanka

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Październik

 

99

Formy oszczędzania

i inwestowania

Praca w grupach burza mózgów

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Listopad

 

 

 

100

Jak uzyskać odszkodowanie lub świadczenie z ubezpieczenia?

Wykład praca z podręcznikiem

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Styczeń

 

101

Poszukiwanie pracy. Przewodnik po świecie pracy

Dyskusja burza mózgów

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Styczeń

 

102

Jak przygotować dokumenty aplikacyjne?

Ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Luty

 

103

Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja

Elementy dramy

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Luty

 

104

Aktywny na rynku pracy- aktywne metody poszukiwania pracy

Dyskusja, praca z danymi

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Marzec

 

105

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Wykład

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Kwiecień

 

106

Etyka w pracy

i ochrona praw pracowniczych

Elementy dramy

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Kwiecień

 

107

Przeciwwskazania zdrowotne przy wyborze konkretnego zawodu.

Wykład

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Maj

 

108

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w miejscu pracy.

Dyskusja elementy dramy

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa I Branżowa po szkole podstawowej

Maj

 

109

Człowiek jako istota przedsiębiorcza

pogadanka

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Październik

 

110

Moje mocne strony, moje słabe strony

elementy dramy

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Październik

 

111

Typy osobowości

gra dydaktyczna

Dyrektor szkoły, Nauczyciel

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Październik

 

112

Komunikacja werbalna

burza mózgów, pogadanka

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Październik

 

113

Komunikacja niewerbalna

Burza mózgów, pogadanka

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Październik

 

114

Asertywność moją wizytówką

Elementy dramy

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Listopad

 

115

Ćwiczenia  w przyjmowaniu postaw asertywnych

Elementy dramy

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Listopad

 

116

Rynek pracy

Praca z podręcznikiem gazetka

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Grudzień

 

117

Praca jako wartość

Praca w grupach

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Styczeń

 

118

Moja aktywność zawodowa

Wykład

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Luty

 

119

Popyt na pracę na rynku lokalnym

Mini-wykład, praca z wykorzystaniem zasobów internetu

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Luty

 

120

Analiza rynku pracy w Polsce

Dyskusja odczytywanie wykresu

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Marzec

 

121

Prezentacja w czasie spotkania z pracodawcą

Ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Kwiecień

 

122

Formy zatrudnienia

Wykład, pogadanka

Dyrektor szkoły, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Kwiecień

 

123

Czy mobbing może mnie dotyczyć?

Dyskusja

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Maj

 

124

Jak być swoim szefem

 

Burza mózgów

Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości, A. Sokół

Klasa II Branżowej

Maj

 

 

Zajęcia praktyczne

125

Zapoznanie z pracownią gastronomiczną i stanowiskami pracy

Zajęcia oglądowe

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć praktycznych

Nauczyciel zajęć praktycznych

Klasa I branżowa

Wrzesień

 

126

Zapoznanie ze specyfiką zawodu kucharza.

Wymagania związane ze strojem roboczym ucznia. Zapoznanie z zakładem gastronomicznym

Aktywne słuchanie, metoda podająca

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć praktycznych

Nauczyciel zajęć praktycznych

Klasa I branżowa

Wrzesień

 

127

Organizacja pracy w pracowni gastronomicznej. Stosowany sprzęt i urządzenia

Zajęcia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć praktycznych

Nauczyciel zajęć praktycznych

Klasa I branżowa

Wrzesień

 

 

Przedmioty zawodowe

128

Gospodarka narodowa i jej struktura

Wykład, dyskusja

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Klasa I,II Branżowa, III ZSZ

Wrzesień

 

129

Miejsce gastronomii w gospodarce narodowej

Wykład, dyskusja

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Klasa I,II Branżowa, III ZSZ

Październik

 

130

Charakterystyka zawodu kucharza

Praca w grupach

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Klasa I,II Branżowa, III ZSZ

Listopad

 

131

Typy zakładów

gastronomicznych i ich charakterystyka w aspekcie przyszłego miejsca pracy.

 

Praca w grupach

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Klasa I,II Branżowa, III ZSZ

Grudzień

 

132

Krótkie streszczenie Kodeksu Pracy

Wykład

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Klasa I,II Branżowa, III ZSZ

Styczeń

 

133

Prawa i obowiązki pracodawcy

Wykład

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Klasa I,II Branżowa, III ZSZ

Luty

 

134

Prawa i obowiązki pracownika

Wykład

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Klasa I,II Branżowa, III ZSZ

Marzec

 

135

Formy pozyskiwania kapitału na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Wykład

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Klasa I,II Branżowa, III ZSZ

Kwiecień

 

136

Organizacja działalności gospodarczej jako formy samozatrudnienia

Wykład

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Klasa I,II Branżowa, III ZSZ

Maj

 

137

Gospodarowanie surowcami , produkcja i sprzedaż w zakładzie gastronomicznym

Wykład, praca w grupach

Dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć zawodowych

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Klasa I,II Branżowa, III ZSZ

Czerwiec

 

 

Doradztwo zawodowe

138

Poznaję siebie

Dyskusja problemowa, ćwiczenia grupowe

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Luty

 

139

Planuję swoją przyszłość

Opowiadanie, mini-wykład, rozmowa kierowana

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Luty

 

140

Moje zdolności

Dyskusja problemowa, ćwiczenia grupowe, test wyboru

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Luty

 

141

Korzyści z pracy w grupie

Ćwiczenia grupowe, rozwiązywanie problemów

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Marzec

 

142

Dbam o kulturę osobistą

Mini-wykład, metoda poglądowa, metoda inscenizacyjna, metoda sytuacyjna

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Marzec

 

143

Moja przyszłość zawodowa

Ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Marzec

 

144

Co wpływa na karierę zawodową?

Dyskusja, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Kwiecień

 

145

Udana rozmowa kwalifikacyjna

Dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Kwiecień

 

146

Umiem porozumiewać się z innymi

Mini-wykład, metoda inscenizacji, metoda zajęć praktycznych

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Kwiecień

 

147

Temperament a wybór zawodu

Mini wykład, dyskusja, kwestionariusz, praca w grupach

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Kwiecień

 

148

Skuteczne poszukiwanie pracy

Odwrócona lekcja, dyskusja, ocena pracy grupowej

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Maj

 

149

Potrafię współpracować  z innymi

Mini wykład, metoda rozmowy kierowanej, zabawy integracyjne, pogadanka

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Maj

 

150

Jestem przedsiębiorczy!

Dyskusja, ćwiczenia grupowe

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Maj

 

151

Firma w praktyce!

Analiza przypadku, dyskusja problemowa, odwrócona lekcja

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Czerwiec

 

152

Potrafię radzić sobie ze stresem

Opowiadanie, rozmowa kierowana, mini-wykład, analiza przypadku

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Doradca zawodowy E. Węcek

Uczniowie klasy II Branżowej

Czerwiec

 

 

Informatyka

153

Wykorzystanie MS. Word w programach M. Ofiice

 

 

Praca z komputerem, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu D. Wąs

Uczniowie klasy I Branżowej

Październik

 

154

Edycja tekstu

Praca z komputerem, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu   D. Wąs

Uczniowie klasy I Branżowej

Październik

 

155

Wyszukiwanie informacji w internecie.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Praca z komputerem, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu  D. Wąs

Uczniowie klasy I Branżowej

Listopad

 

156

Sprawdzanie zasobów komputera

Praca z komputerem, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu  D. Wąs

Uczniowie klasy I Branżowej

Grudzień

 

157

Korzystanie z przeglądarek internetowych

Praca z komputerem, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu  D. Wąs

Uczniowie klasy I Branżowej

Styczeń

 

158

Praca z kreatorami

Praca z komputerem, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu  D. Wąs

Uczniowie klasy I Branżowej

Luty

 

159

Programy online do tworzenia stron www

Praca z komputerem, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu  D. Wąs

Uczniowie klasy I Branżowej

Marzeń

 

160

Przeglądarka do edycji zdjęć

Praca z komputerem, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu  D. Wąs

Uczniowie klasy I Branżowej

Maj

 

161

Prezentacje programów Power Point

Praca z komputerem, ćwiczenia praktyczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu  D. Wąs

Uczniowie klasy I Branżowej

Czerwiec

 

 

PRZYSPOSABIJĄCA DO PRACY

LP.

Rodzaj Przedsięwzięcia

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Realizator

Uczestnicy

Termin realizacji

Uwagi

162

Praca zawodowa moich rodziców.

Zajęcia przedmiotowe

 

 

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Listopad

 

163

Monety i banknoty,

Zajęcia przedmiotowe- forma pracy zborowej

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Listopad

 

164

Skąd się biorą pieniądze?

Zajęcia przedmiotowe- forma pracy zborowej

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Listopad

 

165

W banku

Wycieczka

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Listopad

 

166

Jak założyć konto bankowe?

Zajęcia przedmiotowe- forma pracy zborowej

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Listopad

 

167

Każdy z nas jest inny

Indywidualna  w ramach ośrodka tygodniowego.

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Grudzień

 

168

Rola kobiet

Zbiorowa

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Grudzień

 

169

Mężczyźni -ich rola w rodzinie i miejscu pracy,

Zbiorowa

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Grudzień

 

170

Stajemy się samodzielni.

Zbiorowa

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Grudzień

 

171

Kobiety w rodzinie

Zbiorowa i indywidualna

 

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Marzec

 

172

Praca zawodowa kobiet.

 

Spotkanie z przedstawicielami różnych grup zawodowych

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Marzec

 

173

Każdy ma mocne strony,

Spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Kwiecień

 

174

Pomagamy innym

Spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Kwiecień

 

175

Zgoda buduje , niezgoda rujnuje:  porozumiewamy się w grupie.

Spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Kwiecień

 

176

Rozwijamy nasze zainteresowania.

 

 

Spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym

Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu

Nauczyciel przedmiotu, M. Tymińska

Klasa I PdP

Kwiecień

 

177

Praca jako wartość-dlaczego warto pracować, rynek pracy w naszym mieście

Różne źródła wiedzy

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, A. Pacek

Klasa II-III PdP

Listopad

 

178

Zawody ludzi w moim otoczeniu, poznanie wybranych zawodów

Wycieczki zawodoznawcze

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, A. Pacek

Klasa II-III PdP

Listopad

 

179

Funkcjonowanie Urzędu Pracy

Poszukiwanie ofert pracy

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, A. Pacek

Klasa II-III PdP

Listopad

 

180

Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań uczniów związanych z pracą zawodową

Test predyspozycji i zainteresowań

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, doradca zawodowy

Nauczyciel przedmiotu, A. Pacek,

Klasa II-III PdP

Marzec

 

181

Dokumentacja zawodowa

Redagowanie cv

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, A. Pacek

Klasa II-III PdP

Marzec

 

182

Dobry pracownik- prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Pogadanka

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, A. Pacek

Klasa II-III PdP

Marzec

 

183

Osoby niepełnosprawne w pracy- zakłady pracy chronionej

Wykład

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, A. Pacek

Klasa II-III PdP

Marzec

 

184

Predyspozycje zawodowe nauczyciela-pogadanka

Pracownicy obsługi SOSW, ich zadania zawodowe pogadanka

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Październik

 

185

Barbórka. Trudna praca górników

Pogadanka, prezentacja obrazów

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Grudzień

 

186

Poznanie wybranych zawodów usługowych- fryzjer

Wycieczka do zakładu fryzjerskiego

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, doradca zawodowy

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Styczeń

 

187

Zasady etyki zawodowej

Praca z komputerem

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Luty

 

188

Współpraca z zespołem i przełożonymi

Pogadanka,  praca z komputerem

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Luty

 

189

Urząd Pracy i jego funkcje

Informacje z broszur, Internet

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, doradca zawodowy

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Marzec

 

190

Poszukiwanie ofert pracy

Praca z komputerem, prasa lokalna

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Marzec

 

191

Zasady komunikowania się i autoprezentacji

Pogadanka

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, doradca zawodowy

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Kwiecień

 

192

Predyspozycje zawodowe a wybór pracy zawodowej

Pogadanka

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Maj

 

193

Prace sezonowe

Poszukiwanie ofert pracy w prasie lokalnej i krajowej

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Maj

 

194

Instytucje wspierające osoby niepełnosprawne

Wyszukiwanie w Internecie

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, doradca zawodowy

Nauczyciel przedmiotu, R. Wiecha

Klasa II-III PdP

Czerwiec

 

195

Bhp w pracy w kuchni

Regulaminy i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Dyrektor szkoły, nauczyciel PdP

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska

Klasa I-III PdP

Wrzesień

 

196

Organizacja pracy z zakresu elementów szycia

Regulaminy i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Dyrektor szkoły, nauczyciel PdP

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska

Klasa I-III PdP

Wrzesień

 

197

Rodzaje prac

Jako blok tematyczny (całodniowy). Pogadanki prezentacje z wykorzystaniem kart pracy z materiałów ,, Pewny start”

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, nauczyciele uczący w klasie

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska, S. Kuźdub

Klasa I-III PdP

Październik

 

198

Obowiązki każdego pracownika. Cechy dobrego pracownika

Jako blok tematyczny (całodniowy). Pogadanki prezentacje z wykorzystaniem kart pracy z materiałów ,, Pewny start”

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, nauczyciele uczący w klasie

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska, S. Kuźdub

Klasa I-III PdP

Październik

 

199

Co to jest praca?

Jako blok tematyczny (całodniowy). Pogadanki prezentacje z wykorzystaniem kart  pracy z materiałów ,, Pewny start”

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, nauczyciele uczący w klasie

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska, S. Kuźdub

Klasa I-III PdP

Październik

 

200

Uczeń jako przyszły pracownik

Jako blok tematyczny (całodniowy). Pogadanki prezentacje z wykorzystaniem kart  pracy z materiałów ,, Pewny start”

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, nauczyciele uczący w klasie

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska, S. Kuźdub

Klasa I-III PdP

Październik

 

201

W pracowni krawieckiej

Historyjki obrazkowe

Dyrektor szkoły, nauczyciel PdP

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska

Klasa I PdP

Listopad

 

202

Wycieczka do pracowni krawieckiej

Wyjście do profesjonalnej pracowni krawieckiej, obserwacja pracy i urządzeń. Zapoznanie z pracownikami pracowni

Dyrektor szkoły, nauczyciel PdP

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska

Klasa I-III PdP

Listopad

 

203

Współpraca między pracowniami

Wizyta w świetlicy środowiskowej

Dyrektor szkoły, nauczyciel PdP

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska

Klasa I-III PdP

Styczeń

 

204

Co mogę robić?

Katalog czynności zawodowych

Dyrektor szkoły, nauczyciel PdP

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska

Klasa I-III PdP

Marzec

 

205

Moje predyspozycje zawodowe

Karty ,, Pewny Start”

Dyrektor szkoły, nauczyciel PdP

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska

Klasa I-III PdP

Marzec

 

206

Poznajemy różne zawody

Specyfika i atrybuty zawodów blok tygodniowy

Dyrektor szkoły, nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego

Nauczyciel przedmiotu, S. Kuźdub

Klasa I-III PdP

Kwiecień

 

207

Wycieczka do WTZ w Starachowicach

Wycieczka

Dyrektor szkoły, nauczyciel PdP

Nauczyciel przedmiotu, B. Żurowska

Klasa I-III PdP

Maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie