Strona główna

NAUKA ZDALNA OD 19.04.2021 DO 25.04.2021

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii po konsultacjach z Radą Rodziców, Dyrekcja  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje,   iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora SOSW w Starachowice  nr 13/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 nauka we wszystkich strukturach SOSW odbywa się od 19 do 25 kwietnia 2021 w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Konsultacje i porady psychologiczno-pedagogiczne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  z wychowawcami klas.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie