Strona główna | Struktura Ośrodka

Branżowa Szkoła I Stopnia

      W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonują 2 klasy Branżowej Szkoły I Stopnia:

   upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim:

- klasa I  – wychowawca: R.Głowacka,

- klasa II-III– wychowawca: A.Michnowska.

 

    Celem szkoły zasadniczej jest:

1) Pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia.

2) Integracja ze środowiskiem. Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej i aktywnego życia we współczesnym świecie.

3) Umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły.

4) Wychowanie uczniów w duchu humanizmu, tolerancji i zbliżenia między narodami, otwartego na drugiego człowieka. Ucznia, który chce korzystać z wolności i budować państwo oparte na demokratycznych zasadach współżycia, w którym chronione będą prawa jednostek.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie